Постмодернистично течение в интериорния дизайн

Постмодернизмът в интериорния дизайн бележи началото си в началото на 60-те г. на 20. век в Америка, но бързо набира скорост и става популярно в целия свят. Водещите тенденции, с които постмодернизмът се очертава като движение са …