Постмодернистично течение в интериорния дизайн

Последна промяна: ноември 3rd, 2021 в 01:26 am


Постмодернистична сградаПостмодернизмът в интериорния дизайн бележи началото си в началото на 60-те г. на 20. век в Америка, но бързо набира скорост и става популярно в целия свят.

Водещите тенденции,

с които постмодернизмът се очертава като движение са четири:

* Класически модернизъм

При него древногръцкият интериор и архитектура са на почит. Това движение залага на тях ги използва в своите проекти. Начинът на оформяне на външните и вътрешните пространства от древните гърци е класически и стилен и по тази причина става еталон за класическия модернизъм в интериора.

* Мемфис стил

За баща на тази интериорна тенденция се смята Еторе Сотсас, който започва да го прилага през 80-те години на 20. в. Основният отличителен белег на постмодернистичния мемфис стил е пълната свобода на формите и цветовете. Всеки дизайнер може да изрази вижданията си, без да се ограничава и да му бъдат налагани рамки в интериорния или мебелния дизайн.

* Деконструктивизъм

Класически пример за деконструктивизмът в интериора и архитектурата са проектите на Франк О. Герн. В тях личи акцентът върху форма и дизайн и почти пълното отричане на общоприетите норми в областта на структурата и подреждането на обзавеждането в интериора. Деконструктивистите се опълчват на утвърдените правила и създават свои, което често води до изненадващи интериорни проекти.

* Високотехнологичен стил

При високотехнологичния стил в постмодернистичния интериорен дизайн се подчертава и утвърждава показването, дори акцентирането върху промишлени и индустриални структурни елементи, които стават декоративна част от вътрешното обзавеждане.

Какво представлява постмодернистичното течение в интериорния дизайн?

Тенденциите при това движение се делят на две основни теми:

– акцент на формата, не на функционалността;

– поглед към миналото и пресътворяване на ретро идеи.

Функционалността, използването на минимално количество материали и малък обем декоративни елементи са постулати, които постмодернистичните дизайнери отхвърлят. Тяхната идея и задача е да излязат от рамката и да не се подчиняват на ограниченията и догмите в интериора и архитектурата. Така започват да залагат повече на формата, като начин за изразяване на идеите и естетическите си виждания, отколкото на реалната функционалност на проектите им.

Това обаче не  означава, че постмодернистичните интериорни дизайнери не търсят комфорт. Напротив, сред основните им цели е обстановката да предразполага за пълен баланс между състоянието на тялото, ума и душата. В търсене на този идеал те внасят разнообразни визии, които следват ретро идеи. В тях преплитат елементи, които внасят чувство за хумор и неочаквани съчетания,  които показват остроумие и интелигентна мисъл. Често биват смесвани различни стилове, елементи и материали. Залагат на изненадващи и неочаквани комбинации, различна гледна точка към обзавеждането и нестандартни визии. Крайният резултат винаги се отличава с оригиналност, бликаща енергия и вдъхновение.

Back to Top